Μαθαίνουμε αγγλικά διακοσμώντας το δωμάτιό μας!

Στην τάξη MS – GS μάθαμε να ονομάζουμε τα έπιπλα στα αγγλικά διακοσμώντας το δωμάτιό μας. Δουλέψαμε επίσης την ορθογραφία των λέξεων παίζοντας scrabble.