Δίπλωμα/Συνέχιση σπουδών

– Φοίτηση από 2 ετών έως και τη Γ’ Λυκείου (18 ετών)

Εθνικό δίπλωμα brevet (DNB) στο τέλος της Γ’ Γυμνασίου

Γαλλικό απολυτήριο (baccalauréat) στο τέλος της Γ’ Λυκείου

– Δυνατότητα συνέχισης της φοίτησης σε οποιοδήποτε γαλλικό σχολείο στον κόσμο (περισσότερα από 500 σχολεία, στις περισσότερες χώρες) και στη συνέχεια σπουδές σε υψηλού κύρους γαλλικά ή διεθνή πανεπιστήμια.