Το Σχολικό Συμβούλιο

Διασφαλίζει την παιδαγωγική και καθημερινή διαχείριση του Σχολείου. Ασχολείται κυρίως με θέματα που αφορούν το πρότζεκτ το Σχολείου, το χρονοδιάγραμμα, τα ωράρια, τη σχολική ζωή, το πρόγραμμα προσανατολισμού,  τα ταξίδια και την πολιτικές αγωγής υγείας και του πολίτη.

Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο.

Σύνθεση

Πρόκειται για ένα τριμερές όργανο που απαρτίζεται σε ισότιμη βάση από αυτοδίκαια μέλη που εκπροσωπούν τη διοίκηση, το προσωπικό και των γονείς των μαθητών. Ο αριθμός των εκπροσώπων της διοίκησης καθορίζει τον αριθμό των άλλων εκπροσώπων.

Είναι αυτοδίκαια μέλη:

  1. Με δικαίωμα ψήφου:

Ο επικεφαλής της διπλωματικής αρχής ή εκπρόσωπός του

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Ο Διευθυντής διοικητικών και οικονομικών θεμάτων ή ο Γενικός Γραμματέας

Η παιδαγωγική Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου

Η συντονίστρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του διδακτικού προσωπικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού

Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των γονέων των μαθητών

Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των μαθητών

  1. Σε συμβουλευτικό ρόλο:

Οι προξενικοί σύμβουλοι της συγκεκριμένης περιφέρειας

Ενδεικτικά, συνεδριάζουν 5 εκπροσώποι της διοίκησης, 4 εκπρόσωποι του διδακτικού προσωπικού, 1 εκπρόσωπος του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, 3 εκπρόσωποι των γονέων των μαθητών και 2 εκπρόσωποι των μαθητών.