Εκπαιδευτική ομάδα

Οι καθηγητές του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για να πραγματοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου.

Ο Διευθυντής του σχολείου και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν βασικό ρόλο.

Αποστολή τους είναι η σχολική οργάνωση στις καλύτερες εκπαιδευτικές και ανθρώπινες συνθήκες. Είναι υπεύθυνοι για την παιδαγωγική και εξασφαλίζουν τον αυστηρό σεβασμό του σχολικού προγράμματος και των αρχών που διέπουν ένα γαλλικό σχολείο στο εξωτερικό.

Ο Διευθυντής του σχολείου περιβάλλεται από μια εκπαιδευτική ομάδα καθ΄εικόνα του έργου του σχολείου:

  • Μια εξειδικευμένη ομάδα καθηγητών από Γάλλους και Έλληνες εκπαιδευτικούς
  • Μια ομάδα καθηγητών που έχει δεσμευτεί για την εκπαιδευτική αριστεία και την επιτυχία των μαθητών μας, οι δάσκαλοι των οποίων θα δουλέψουν σε στενή συνεργασία (ανά μάθημα και ανά επίπεδο) προκειμένου να υποστηρίξουν, με τον καλύτερο τρόπο, κάθε μαθητή στην ανάπτυξή του
  • Μια ομάδα καθηγητών που ακούει τις οικογένειες, αναπόσπαστο μέρος της κοινότητας του Σχολείου και  με τις οποίες οι καθηγητές είναι πάντα σε επικοινωνία
  • Μια καινοτόμος και δημιουργική ομάδα καθηγητών, έτοιμη να προσαρμόζει συνεχώς τις μεθόδους εκμάθησής της και να επιμορφώνεται με ειδικούς της εκπαίδευσης, ιδίως στις γλώσσες και τις  εκπαιδευτικές επιστήμες.