περιήγηση Κατηγορία

Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Εκπαιδευτική ομάδα

Οι καθηγητές του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για να πραγματοποιήσουν το εκπαιδευτικό…

Τάξη χιονιού

Οι μαθητές, μαθήτριές μας σε θεματική τάξη χιονιού: ένα ταξίδι και διαμονή στο βουνό, που οργανώνεται από το…