Γιατί να επιλέξετε το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Αναζητάτε για το παιδί σας ένα ποιοτικό σχολικό περιβάλλον ανοιχτό στον γαλλικό και ελληνικό πολιτισμό που να εγγυάται πλήρη γνώση τριών γλωσσών: γαλλικής, ελληνικής και αγγλικής;

Το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης παρέχει από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο εκπαίδευση, εγκεκριμένη από τη Γαλλία και αναγνωρισμένη από τις ελληνικές αρχές.

Στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης φοιτούν μαθητές από την Ελλάδα, τη Γαλλία και  όλο τον κόσμο!

Τα πλεονεκτήματά μας:

Τα κύρια πλεονεκτήματα που εκτιμούν και αναφέρουν μαθητές και γονείς είναι :
• η ποιότητα του διδακτικού προσωπικού εκπαιδευμένου στις γαλλικές παιδαγωγικές μεθόδους στο πλαίσιο του προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης
• το άνοιγμα προς τον κόσμο μέσω της διδασκαλίας των γλωσσών και της ποικιλομορφίας της προέλευσης των μαθητών
• ο πλούτος και η αναγνωρισμένη αποτελεσματικότητα του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος, κυρίως για το Νηπιαγωγείο
• το οικογενειακό περιβάλλον που διαμορφώνουν οι εγκαταστάσεις του σχολείου
• τα ολιγομελή τμήματα που δίνουν τη δυνατότητα εξατομικευμένης παρακολούθησης του κάθε μαθητή
• η συστέγαση με το Γαλλικό Ινστιτούτο, που προσφέρει στους μαθητές πλήθος πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Tο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης είναι το μόνο γαλλικό ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα.

Παρέχει κοσμική εκπαίδευση και σέβεται την αρχή της Γαλλικής « Λαϊκής»  Αποστολής «δύο πολιτισμοί, τρεις γλώσσες»: τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γαλλικά, η νεοελληνική γλώσσα διδάσκεται από τα Προνήπια.

Παρέχονται συμπληρωματικά μαθήματα στην ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό έτσι ώστε, εάν οι μαθητές-μαθήτριες το επιθυμούν,  να μπορούν να μεταπηδήσουν στο ελληνικό σύστημα ανά πάσα στιγμή. Η αγγλική γλώσσα διδάσκεται από τα μεγάλα νήπια. Οι μαθητές-μαθήτριες μας μιλούν άρα πολλές γλώσσες έχοντας την εμπειρία πολλών πολιτισμών.

Το  Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης αποτελεί μέρος του παγκόσμιου δικτύου γαλλικών σχολείων εγκεκριμένων από το γαλλικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Έλαβε την ανανέωση της πιστοποίησής του τον Ιούνιο 2019.

Το σχολείο υποδέχεται πολλούς μαθητές-μαθήτριες που δεν μιλούν γαλλικά όταν εγγράφονται. Η διδασκαλία και οι μέθοδοί μας τους επιτρέπουν να μιλήσουν και να μάθουν γρήγορα γαλλικά και να γίνουν δίγλωσσαι (τρίγλωσσοι με τα αγγλικά) μετά από μερικά χρόνια διδασκαλίας.

Ένα δημιουργικό σχολείο ανοιχτό στον κόσμο

Πολλές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται κατά το σχολικό έτος. Χάρη στις δραστηριότητες που διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο, οι μαθητές-τριες του σχολείου συμμετέχουν σε εκθέσεις, συνέδρια, συζητήσεις, παρουσιάσεις. Η πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, οι παρουσιάσεις επαγγελματιών, η τακτική έκθεση γαλλικών πανεπιστημίων επιτρέπουν στους μαθητές-μαθήτριες του γυμνασίου να δημιουργήσουν μια σταθερή και στέρεη σχολική πορεία.

Αν σκοπεύετε να μεταβείτε στο εξωτερικό, τα παιδιά σας, χάρη στο μεγάλο δίκτυο των γαλλικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό, θα μπορέσουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους εκεί.

Το γαλλικό απολυτήριο που τα παιδιά σας θα μπορέσουν να λάβουν είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο και ανοίγει την πόρτα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε πανεπιστήμια ανά τον κόσμο.