Στοιχεία επικοινωνίας

Λεωφόρος Στρατού 2Α
Τ.Κ 54640
Θεσσαλονίκη

Γραμματεία Γαλλικού Σχολείου:
Δευτέρα έως Παρασκευή:09.00-16.00
T. 2310 830 573, 2310 821 231
Ε. secretariat@efth.gr

Υπηρεσία μαθημάτων γαλλικών:
Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-15.00
T. 2310 867 756
E. cours@ift.gr

Λογιστήριο/Ταμείο:
Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή:08:30–13:00
Τρίτη:12:00-16:00
T. 2310 867 759