Στοιχεία επικοινωνίας

Λεωφόρος Στρατού 2Α
Τ.Κ 54640
Θεσσαλονίκη

T. 2310 821 231

Ωράριο λειτουργίας του Γαλλικού Ινστιτούτου:
08.30-22.00

Υπηρεσία μαθημάτων/εξετάσεων:
Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 09.00-16.00
Τετάρτη 12.00-19.00
T. 2310 867 756

Λογιστήριο/Ταμείο:
Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή:08:30–13:00
Τρίτη:12:00-16:00
T. 2310 867 759

Γραμματεία Γαλλικού Σχολείου:
Δευτέρα έως Παρασκευή:09.00-16.00
T. 2310 830 573

Βιβλιοθήκη:
Τρίτη:16.00-19.00
Πέμπτη:16.00-19.00
T. 2310 867 758