Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου ανακαλύπτουν την σύγχρονη τέχνη

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου επισκέφθηκαν το μουσείο σύγχρονης τέχνης Momus και ανακάλυψαν τον ζωγράφο Otto Zitko.