Κηπουρική στο σχολείο

Ένας λαχανόκηπος τσέπης στο σχολείο μας για να καλλιεργούμε φρούτα και λαχανικά με τους μαθητές από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο και να αναπτύσσουμε δράσεις με τις οποίες τα παιδιά θα έρθουν πιο κοντά στη φύση.