Ημέρα μνήμης για τα θυμάτα του Ολοκαυτόματος

Στις 27 Ιανουαρίου το Ecole Française de Thessalonique – Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήσε κοινή εκδήλωση μνήμης με το Εβραϊκό Σχολείο-Ιωσήφ Νισσήμ, η οποία συμπεριλαμβάνει τραγούδια, φύτευση λουλουδιών και άλλες δράσεις.