Επιστροφή των μαθητών – μαθητριών Γυμνασίου – Λυκείου ανά ομάδες σύμφωνα με το πρωτόκολλο Ασφαλείας και Υγιεινής του Covid19

Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 18 Μαΐου 2020. Επιστροφή των μαθητών – μαθητριών Γυμνασίου – Λυκείου ανά ομάδες σύμφωνα με το πρωτόκολλο Ασφαλείας και Υγιεινής του Covid19