ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ των εγκαταστάσεων

Tη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε απολύμανση των εγκαταστάσεων του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας, του Γαλλικού Ινστιτούτου και του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης από την εταιρεία STELMA, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παρουσία στη Γαλλία η οποία ειδικεύεται στην προστασία επιφανειών.
Στόχος της απολύμανσης είναι η καταπολέμηση όλων των τύπων ιών (και κορονοϊών), μυκήτων και βακτηρίων, για την αύξηση της προστασίας της υγείας του προσωπικού μας και – ελπίζουμε σύντομα – των μαθητών του Γαλλικού Σχολείου και των σπουδαστών του Ινστιτούτου.