Ανθρωπιστική βοήθεια για την Ουκρανία

To Γενικό Προξενείο της Γαλλίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης συμμετέχουν ενεργά στην συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας που οργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τον ουκρανικό λαό. Μπορείτε να αφήνετε τις δωρεές σας στην υποδοχή του Ινστιτούτου. Οι δωρεές* θα κατηγοριοποιηθούν στην αίθουσα Allatini-Dassault πριν μεταφερθούν.

Προθεσμία : έως 18 Μαρτίου το μεσημέρι. Πρόσωπο αναφοράς στο σχολείο: κα Chantal Rossolini. Γονέας αναφοράς : κ. Roman Matkiwsky.

*Βρείτε την λίστα εδώ

«Το να ζεις είναι μια δύσκολη τέχνη στην οποία ό,τι είναι πάθος πρέπει να φυλάσσεται από τη λογική – για να μην υποκύψουμε στην πλάνη – αλλά η λογική πρέπει να εμψυχώνεται από το πάθος – για να μην υποκύψουμε στην αναισθησία».

Edgar Morin

Ο Γάλλος κοινωνιολόγος και φιλόσοφος Edgar Morin γεννήθηκε στις 08/07/2021 στο Παρίσι. Η οικογένειά του κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη.