Σχολικό πιστοποιητικό οδικής ασφάλειας

Πιστοποιήσεις του σχολικού πιστοποιητικού οδικής ασφάλειας (ASSR) για την επικύρωση των στοιχειωδών γνώσεων στον τομέα της οδικής ασφάλειας και η οποία αποτελεί μέρος της γαλλικής
εκπαίδευσης.