Φωτογραφίες από τις δράσεις του Γαλλικού Σχολείου

Στολίσαμε την πρόσοψη του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης με ωραίες φωτογραφίες από τις δράσεις του Γαλλικού Σχολείου! Για πείτε μας τη γνώμη σας!!!!