Το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο

Το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο προετοιμάζει τις εργασίες του Σχολικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.

Σύνθεση

Πρόκειται για ένα τριμερές όργανο που απαρτίζεται σε ισότιμη βάση από αυτοδίκαια μέλη που εκπροσωπούν τη διοίκηση, το προσωπικό και τους  γονείς των μαθητών.

Ενδεικτικά, συνεδριάζουν 3 εκπροσώποι της διοίκησης, 2 εκπρόσωποι του διδακτικού προσωπικού, 1 εκπρόσωπος του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, 2 εκπρόσωποι των γονέων των μαθητών και 1 εκπρόσωπος των μαθητών.