Σεπτέμβριος στο νηπιαγωγείο

Βρείτε τα νέα του νηπιαγωγείου μας για τον μήνα Σεπτέμβριο.

 

Εβδομάδα 4η TPS PS                                                        Εβδομάδα 4η GS MS

                             

 

Εβδομάδα 3η TPS PS                                                        Εβδομάδα 3η GS MS

                                 

Εβδομάδα 2η TPS PS                                                            Εβδομάδα 2η GS MS

                                  

Εβδομάδα 1η TPS PS                                                         Εβδομάδα 1η GS MS