Ζητείται Υπεύθυνος-η πολιτιστικών και συνεργασιών μάρκετινγκ στο Γαλλικό Ινστιτούτο/Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Περιγραφή εργασίας
Υπεύθυνος πολιτιστικών και συνεργασιών μάρκετινγκ στο Γαλλικό Ινστιτούτο-Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Προσωρινή αντικατάσταση προσωπικού λόγω αναρρωτικής άδειας

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, στα γαλλικά και ελληνικά, στην ακόλουθη διεύθυνση: recrutement(@)ift.gr

———————-

Fiche de poste

Chargé.e de mission Culture Partenariats Marketing

IFT-EFT (Thessalonique)

Remplacement temporaire – arrêt maladie

1/ le cadre

Le.la candidat.e a vocation à travailler dans un établissement à double vocation, installé  dans la ville depuis 1906 :

– l’école français de Thessalonique (EFT) : enseignement en français de la maternelle au lycée ;

– l’Institut français de Thessalonique (IFT) : cours de français et certifications de langue française pour tous publics ; coopérations dans les domaines éducatif, culturel et universitaire.

Les locaux de l’établissement abritent également le Consulat général de France à Thessalonique.

Les projets s’étendent sur l’ensemble du nord de la Grèce.

2/ les missions

 • programmation culturelle & organisation d’événements ;
 • collaboration avec les partenaires existants & recherche de nouveaux partenariats (institutionnels, sponsors, mécénat, etc.) ;
 • renforcement de l’attractivité de l’établissement & recherche de nouveaux publics (apprenants de français pour l’IFT et d’élèves pour l’EFT) ;
 • pilotage de la politique marketing de l’établissement, en concertation avec l’ensemble des services ;
 • rédaction, en français et en grec : actions en ligne ; posts/animation sur les réseaux sociaux ;
 • traduction et interprétariat français/grec lors de réunions publiques et/ou avec les partenaires ;
 • suivi des résultats des différentes actions ou campagnes.

3/ le profil

 Savoir-faire

 • très bonne connaissance du milieu et des partenaires culturels français et grecs (en particulier à Thessalonique et dans le nord de la Grèce)
 • maîtrise des enjeux de communication dans un cadre éducatif et culturel ;
 • maîtrise des outils marketing pour le développement de nouveaux publics
 • maîtrise des logiciels bureautiques et des réseaux sociaux ;
 • maîtrise du grec, du français et de l’anglais : capacités rédactionnelles et bonnes capacités d’expression dans les trois langues

 Qualités personnelles

 • sensibilité aux projets artistiques et éducatifs
 • dynamisme, réactivité (anticiper, savoir travailler dans des délais parfois très courts)
 • esprit d’initiative & créativité
 • autonomie et disponibilité
 • perspicacité et esprit de synthèse
 • capacité de dialogue et d’adaptation aux situations et interlocuteurs variés
 • capacité à travailler en équipe
 • loyauté & capacité à rendre compte

Envoyer CV et lettre de motivation en français et en grec à l’adresse suivante : recrutement(at)ift.gr