Ζητείται Υπεύθυνος-η Eπικοινωνίας στο Γαλλικό Ινστιτούτο/Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Ζητείται Υπεύθυνος-η Eπικοινωνίας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, στα γαλλικά και ελληνικά, στην ακόλουθη διεύθυνση: recrutement(@)ift.gr

Άμεση πρόσληψη.

Fiche de poste