Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!

      Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης | Λεωφόρος Στρατού 2Α | 54640 | Θεσσαλονίκη | Τ. 2310830573 | Ε. secretariat@efth.gr