Στην Β’ Δημοτικού κάναμε τα μαθηματικά ένα ευχάριστο παιχνίδι

Στην Β’ Δημοτικού αυτή την εβδομάδα, δουλέψαμε τους μεγάλους αριθμούς, από το 0 έως το 999.

Γι’αυτό μετρήσαμε, κάναμε πράξεις με τα χέρια, ομαδοποιήσαμε ,προσπαθήσαμε, κάναμε λάθη, διαφωνήσαμε, θυμώσαμε, συμφωνήσαμε, συγκρίναμε τη δουλειά μας με εκείνη των άλλων ομάδων, μάθαμε τη διαδικασία, τις τεχνικές και στο τέλος, όλοι καταφέραμε να επιτύχουμε, μετρώντας καπάκια και συνδετήρες!