Ποδήλατα και τρίκυκλα

Τις τελευταίες μέρες, έκαναν την εμφάνισή τους στην αυλή ποδήλατα και τρίκυκλα, προς μεγάλη χαρά των μαθητών του νηπιαγωγείου και της CP.

Προσέχουμε τους άλλους, ελέγχουμε την ταχύτητα και την πορεία μας, μοιραζόμαστε, δυσκολευόμαστε να μοιραστούμε, διαχειριζόμαστε την απογοήτευσή μας, συζητάμε, διασκεδάζουμε, οδηγούμε, φρενάρουμε και το απολαμβάνουμε!

Δείτε τους μαθητές και τα ποδήλατα σε αυτές τις φωτογραφίες!