Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Οι ελληνόφωνοι μαθητές-τριες της Γ’ και Δ’ Δημοτικού έγραψαν Haiku (σε 3 στίχους 17 συλλαβές) για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας!