Οκτώβριος στο νηπιαγωγείο

Εβδομάδα 1η MS GS

Εβδομάδα 2η TPS PS                                            Εβδομάδα 2η MS GS

                   

Εβδομάδα 3η TPS PS                                            Εβδομάδα 3η MS GS

                   

Ελληνικά TPS PS                                                  Ελληνικά MS GS