Οι μαθητές μαθαίνουν παίζοντας!

Οι μαθητές της Α’ Δημοτικού κάνουν επανάληψη παίζοντας! Αρχικά ο καθένας συγκεντρώνει λεξούλες που έχουν ένα συγκεκριμένο χρώμα. Τις διαβάζει προσεκτικά και φτιάχνει μία σωστή πρόταση. Μετά συνεχίζει σε επόμενα χρώματα! Έτσι εξασκείται στην ανάγνωση και στην εφαρμογή των κανόνων που έχει διδαχθεί.