Η οικολογική συνείδηση στο πρόγραμμα του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

Οι μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού βρέθηκαν στο Νυμφαίο για να γνωρίσουν το έργο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ – ARCTUROS . Οι μαθητές επισκέφθηκαν το καταφύγιο λύκων και ποιμενικών, το μουσείο και το καταφύγιο αρκούδων.
Το Γαλλικό Σχολείο βρίσκεται σε επαφή με την περιβαλλοντική οργάνωση εδώ και δύο χρόνια, όταν υιοθέτησε τη Σάντι, μια αρκούδα που ζει στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου, στις αρχές του 2020.
Η δράση αυτή έχει ως στόχο τη δημιουργία οικολογικής συνείδησης και εγγράφεται σε μια σειρά άλλων τέτοιων δραστηριοτήτων, όπως ο καθαρισμός των παραλιών και η ανακύκλωση ρούχων. Το Γαλλικό Σχολείο άλλωστε βρίσκεται στη διαδικασία για να γίνει μέλος του δικτύου EcoSchools.
Είναι σημαντικό για μας να συμβάλλουμε στο σεβασμό των ειδών, του φυσικού περιβάλλοντος και της ζωής των ζώων γενικότερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μετά από αυτή την επίσκεψη όλοι θα βλέπουν έναν λύκο ή μια αρκούδα διαφορετικά και ότι θα υπάρξουν και άλλες συνεργασίες με το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε όλους!