Διασχολική εκδήλωση”Το μέλλον μέσα από τα μάτια των παιδιών στη μετα-covid εποχή”

Tην Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 πραγματοποίηθηκε διαδικτυακή διασχολική εκδήλωση με θέμα ”Το μέλλον μέσα από τα μάτια των παιδιών στη μετα-covid εποχή” με το Γαλλικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το 43ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Στο παραπάνω πλαίσιο, οι μαθητές και μαθήτριες της Δ΄ και Ε΄ τάξης του Σχολείου μας παρουσίασαν τα ποιήματά τους!
Στόχος του προγράμματος ήταν η γνωριμία, επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μαθητών/ριών των τριών σχολείων μέσω της εμπλοκής τους σε διαδικασίες παραγωγής, ανταλλαγής και παρουσίασης ποιημάτων στην ελληνική και γαλλική γλώσσα, προκειμένου να προαχθεί η πολυγλωσσική επικοινωνία και διαπολιτισμική κατανόηση προς όφελος όλων των μαθητών/ριών.
👏 Πολλά μπράβο σε όλες τις δασκάλες: Isabelle Vieu Naskos, Δασκάλα Δ΄ και Ε΄ τάξης, Violeta Lemona, Δασκάλα Δ΄ και Ε΄ τάξης, Lina Lagka, Δασκάλα Δ΄ και Ε΄ τάξης, Vasso Xesfighi, Δασκάλα Δ΄ και Ε΄ τάξης και οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄ και Ε΄ τάξης