Σχολική υποτροφία «Ιωάννης Παπαθανασίου»

Προκειμένου να τιμήσουμε τη μνήμη του Ιωάννη Παπαθανασίου και χάρη στην οικονομική ενίσχυση της οικογένειάς του, δημιουργήθηκε μια υποτροφία ύψους 3 000 ευρώ που απευθύνεται σε μαθητές που το αξίζουν και που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, φοιτώντας  στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

Εάν επιθυμείτε να θέσετε υποψηφιότητα, παρακαλούμε να υποβάλλετε στη γραμματεία του σχολείου, πριν την 18η Ιουνίου:

-    Επιστολή όπου εξηγείτε γιατί ζητάτε να σας χορηγηθεί η υποτροφία
-    Τους δύο τελευταίους ελέγχους προόδου του παιδιού
-    Οποιοδήποτε έγγραφο κρίνετε ότι πρέπει να περιέλθει σε γνώση της επιτροπής    

Η επιτροπή θα συνεδριάσει και θα επιλέξει τον ή τους υπότροφους (το ποσό της υποτροφίας μπορεί ενδεχομένως να διαιρεθεί).

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της γιορτής λήξης του σχολικού έτους του Σχολείου, στις 27 Ιουνίου 2018.   

Ο Ιωάννης Παπαθανασίου υπήρξε, επί 40 έτη, ο Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου Ολυμπία. Ανέκαθεν ήταν μεγάλος φίλος της Γαλλίας, της οποίας τη γλώσσα μιλούσε (μεταξύ άλλων οκτώ). Πρόσφερε στο γιο του ελληνογαλλική εκπαίδευση και σπουδές στη Γαλλία (πανεπιστήμιο Παρίσι 1).

Αυτή η υποτροφία θέλει να τιμήσει τη μνήμη του, βοηθώντας έναν ή περισσότερους μαθητές που το αξίζουν.

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr