Οι μαθητές του ΕΠΑΛ Aristide Briand-Orange απέσπασαν το ευρωπαϊκό βραβείο Hippocrène Εκπαίδευσης 2018

Για την Εβδομάδα των γεύσεων, 8-14 Οκτωβρίου 2018, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης θα υποδεχτεί τους μαθητές του ΕΠΑΛ Aristide Briand-Orange που απέσπασε το ευρωπαϊκό βραβείο Hippocrène Εκπαίδευσης 2018.

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr