Καλές γιορτές!

Σύμφωνα με το ημερολόγιο της σχολική χρονιάς, το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης θα παραμείνει κλειστό από το βράδυ της Πέμπτης 21 Δεκεμβρίου 2018 έως τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου το πρωί. Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου οι καθηγητές του σχολείου θα παρακολουθήσουν μια εκπαιδευτική ημερίδα.
Καλές γιορτές σε όλους!

Λεωφόρος Στρατού 2Α Τ.Κ 54640 Θεσσαλονίκη

T. 2310 82 12 31 | E. info@ift.gr