Το Σχολικό Συμβούλιο

Διασφαλίζει την παιδαγωγική και καθημερινή διαχείριση του Σχολείου. Ασχολείται κυρίως με θέματα που αφορούν το πρότζεκτ το Σχολείου, το χρονοδιάγραμμα, τα ωράρια, τη σχολική ζωή, το πρόγραμμα προσανατολισμού,  τα ταξίδια και την πολιτικές…
Διαβάστε περισσότερα...

Το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο

Το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο προετοιμάζει τις εργασίες του Σχολικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Σύνθεση Πρόκειται για ένα τριμερές όργανο που απαρτίζεται σε ισότιμη…
Διαβάστε περισσότερα...

Το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο

Είναι το όργανο που λαμβάνει τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τη σχολική ζωή. Συνεδριάζει 3 φορές το χρόνο. Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό. Γνωμοδοτεί σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και και την καθημερινότητα του…
Διαβάστε περισσότερα...

Εκπαιδευτική ομάδα

Οι καθηγητές του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για να πραγματοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου. Ο Διευθυντής του σχολείου και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν βασικό ρόλο. Αποστολή…
Διαβάστε περισσότερα...

Μήνυμα του Διευθυντή

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Θα ανακαλύψετε τη σχολική ζωή του ιδρύματος, την ιστορία, τη λειτουργία του, τα πρότζεκτ και την καθημερινότητα των μαθητών-μαθητριών του Σχολείου μας. Εκ μέρους…
Διαβάστε περισσότερα...